Päärautatieaseman Kivimiehet

Hankinta

VR Groupin hankinta tarjoaa hankintapalveluita konsernin kaikille liiketoiminta-alueille ja tytäryhtiöille (Avecra, Pohjolan Liikenne ja VR Fleetcare). VR Groupin hankintoja ohjataan kategoriakohtaisesti. Hankinta vastaa kategorioiden suunnittelusta ja ohjaamisesta, EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailuttamisesta, hankintojen kehittämisestä sekä toimittajahallinnasta. 

Kilpailutukset

Noudatamme EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa erityisalojen hankintalakia. Hankintalainsäädännön kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa, Hilmassa.

Kynnysarvon alittavia kilpailutuksia erityisalojen hankintalainsäädäntö ei koske, ja näitä kilpailutuksia ei julkaista Hilmassa. 

VR Groupin toimittajat 

VR Group tekee yhteistyötä innovatiivisten, kilpailukykyisten ja kestävään kehitykseen sitoutuneiden toimittajien kanssa. VR Group toimii lakien ja hyvien liiketapojen mukaisesti, eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Tätä edellytämme myös toimittajiltamme.

VR Groupin toimittaja:

Toimittajien vastuullisuuden varmistamiseksi noudatamme lisäksi erityistä vastuullisuusprosessia, johon kuuluu toimittajien vastuullisuutta arvioiva itsearviointi. Pyydämme kaikkia uusia sopimustoimittajia vastaamaan itsearviointiin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Voit rekisteröityä potentiaaliseksi VR Groupin toimittajaksi täyttämällä toimittajaksi VR Groupille -lomakkeen. Käytämme tietoja hyödyksi markkina- ja toimittajakartoituksissa. Rekisteröitymällä toimittajaksi yrityksenne on mahdollisesti myös mukana EU-kynnysarvon alittavien kilpailutusten tarjouspyyntövaiheessa.  

VR Toimittajaportaali

VR Toimittajaportaalia käytetään osana uuden toimittajan hyväksyntää VR:n toimittajaksi. Kaikki VR:n uudet toimittajat saavat kutsun liittyä VR Toimittajaportaaliin. Jotta yritys voi toimia VR:n toimittajana, tulee VR Toimittajaportaalissa olla täydennettynä yritystä koskevat perustiedot.

VR Toimittajaportaalin kautta ylläpidetään toimittajan perustietoja sekä yhteystietoja, pyydetään tarvittaessa lisäselvityspyyntöjä toimittajilta sekä jaetaan VR yleisiä ohjeistuksia toimittajille.

Toimittajaksi VR Groupille

Voit rekisteröityä potentiaaliseksi VR Groupin toimittajaksi täyttämällä toimittajaksi VR Groupille -lomakkeen. Käytämme tietoja hyödyksi markkina- ja toimittajakartoituksissa. Rekisteröitymällä toimittajaksi yrityksenne on mahdollisesti myös mukana EU-kynnysarvon alittavien kilpailutusten tarjouspyyntövaiheessa.  

Yhteystiedot

Hankintaan liittyvissä yhteydenotoissa: [email protected]

Muissa yhteydenotoissa: VR Groupin yhteystiedot 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu