Ajankohtaista, linkkejä ja yhteystietoja

Tilannekatsaus 3.6.2022

 •  Vesistötarkkailuja on jatkettu alkuvuoden ajan 1-2 viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä. Näytteet on otettu viimeksi 23.5.2022.
  • Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat olleet alkuvuoden ajan alle laboratorion määritysrajan  <0,0001 mg/l. Pajulammen purkuojan suulla on aika-ajoin todettu hyvin pieniä pitoisuuksia. Pitoisuudet eivät ole ylittäneet THL:n suositustasoa.
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa MTBE-pitoisuus  jäi alkuvuoden aikana pääsääntöisesti alle THL:n antaman talousveden käyttösuosituksen 0,0075 mg/l. Ainoastaan kertaalleen runsaiden sulamisvesien aikaan 21.3. todettiin niukasti käyttösuosituksen ylittävä pitoisuus  0,0079 mg/l. Viimeisin tarkkailutulos on 0,0009 mg/l (23.5.2022).
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Kärmelammen (23.5. 0,68 mg/l) ja Ojantauksenlammen (23.5. 0,025 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
   • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Suomen ympäristökeskus on päivittänyt mallinnusta pintaveden MTBE -pitoisuuksien ennusteesta Pajulammen ja Sarkaveden osalta.
  • Mallin mukaan Pajulammessa MTBE-pitoisuudet voivat hetkittäin ylittää THL:n talousvedenkäytölle antaman suosituksen (0,0075 mg/l) keväisin ja syksyisin vielä vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 jälkeen ylityksiä ei ole enää odotettavissa ja vuoden 2025 aikana pitoisuudet laskevat alle laboratorion määritysrajan (0,0001 mg/l). Sarkavedessä Voikosken tasolla MTBE-pitoisuudet jäävät mallin mukaan selvästi alle THL:n suosituksen, eikä pitoisuustasoa 0,0001 mg/l tultaisi enää ylittämään.
 • Seuraava vesistötarkkailukierros on ensi viikolla 6.6.2022. Kesällä tarkkailua toteutetaan kerran kuukaudessa. Syksyn sateiden aikaan tarkkailua tehostetaan tarvittaessa.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista jatkossa noin puolen vuoden välein. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.'
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 3.6.2022 verkkosivuille.

Tiedotteet ja tilaisuudet

LINKKEJÄ

YHTEYSTIETOJA

Aiemmat tilannekatsaukset

Tilannekatsaus 17.12.2021

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu syksyn ja loppuvuoden ajan kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä. Näytteet on otettu viimeksi 7.12.2021. Tällöin ei heikon jäätilanteen vuoksi kuitenkaan näytteitä saatu lammista ja järvistä.

  • Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat olleet syksyn ja loppuvuoden ajan alle laboratorion määritysrajan  <0,0001 mg/l.

  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.

  • Pajulammen MTBE-pitoisuudet ovat olleet syksyn ajan selvästi alle THL:n antaman talousveden käyttösuosituksen 0,0075 mg/l. Viimeisin tarkkailutulos 0,0012 mg/l (8.11.2021).

   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

  • Kärmelammen (1,1 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,032 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.

   • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.

 • Suomen ympäristökeskus on päivittänyt mallinnusta pintaveden MTBE -pitoisuuksien ennusteesta Pajulammen ja Sarkaveden osalta. Raportti valmistuu tammikuun 2022 alussa. Raportin tuloksista tiedotetaan tammikuussa.

 • Seuraava vesistötarkkailukierros on ensi viikolla 20.12.2021. Vuoden 2022 alusta lähtien tarkkailuja jatketaan talven ajan kerran kuukaudessa. Keväällä sulamiskauden myötä tarkkailua tehostetaan tarvittaessa.

 • Tiedotamme tarkkailutuloksista noin 2-3 kuukauden välein. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.

 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 17.12.2021 nettisivuille.

Tilannekatsaus 3.9.2021

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu kesän ajan kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä. Näytteet on otettu tällä viikolla maanantaina 30.8.2021.
  • Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat olleet kesänajan tasolla  <0,0001…0,0002 mg/l. MTBE-pitoisuudet tällä viikolla <0,0001…0,0001 mg/l.
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammen MTBE-pitoisuudet ovat olleet kesän ajan selvästi alle THL:n antaman talousveden käyttösuosituksen 0,0075 mg/l. Tällä viikolla MTBE-pitoisuus Pajulammessa 0,0016 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Kärmelammen (1,1 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,020 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
   • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan toistaiseksi kahden viikon välein. Tarvittaessa tarkkailuja tehostetaan etenkin Pajulammen osalta, mikäli syksyn kasvavien vesimäärien myötä MTBE-pitoisuudet kohoavat lammessa lähelle THL:n vedenkäytölle antamaa suositusarvoa.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista noin 2-3 kuukauden välein. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 3.9.2021. 

Tilannekatsaus 21.5.2021

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu kevään ajan viikoittain onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä. Näytteet on otettu tällä viikolla maanantaina 17.5.2021.
  • Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla 0,0001-0,0002 mg/l.
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa MTBE-pitoisuudet ovat laskeneet kevään sulamiskauden jälkeen, ollen lähiviikkojen ajan THL:n antaman talousveden käyttösuosituksen 0,0075 mg/l alapuolelle. Tällä viikolla MTBE-pitoisuus Pajulammessa 0,0011 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammessa vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä poistetaan. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella, MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n suosituksen 0,0075 mg/l kesäkauden ajan.
  • Kärmelammen (0,54 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,033 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
   • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Kevään ajaksi tehostettu vesitarkkailu lopetetaan ja tarkkailuja suoritetaan ensi viikosta alkaen tarkkailuohjelman mukaisesti ojista ja lammista sekä Sarkavedestä kahden viikon välein.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 21.5.2021.

Tilannekatsaus 16.4.2021

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti viikoittain onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Sarkavedestä näytteitä on otettu kahden viikon välein. Sulamisvesien lisääntymisen myötä tarkkailuja on nyt tehostettu Sarkaveden osalta otettavaksi toistaiseksi viikoittain. Tällä viikolla näytteet on otettu ojista, Kärmelammesta ja Sarkavedestä. Ojantauksenlammesta, Pajulammesta ja Pitkäjärvestä näytteitä ei huonon jäätilanteen vuoksi saatu tällä viikolla otettua.
  • Sarkavedessä Pajulammen edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,001 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ei ole todettu MTBE:ä laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittävissä pitoisuuksissa (pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin 1.3.2021 THL:n antaman talousveden käyttösuosituksen 0,0075 mg/l ylittävä MTBE-pitoisuus 0,0087 mg/l. Pitoisuus oli 7.4.2021 otetussa tarkkailunäytteessä 0,0095 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammessa vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa toistaiseksi kevätkauden ajan.
   • Vedenkäytön suositukset poistetaan, kun kevään virtaamat hiipuvat, ja MTBE-pitoisuus laskee hiipumisen myötä alle 0,0075 mg/l. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella, MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n suosituksen 0,0075 mg/l kesäkauden ajan.
  • Kärmelammen (1,5 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,046 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
   • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Tarkkailuja jatketaan tehostetusti viikoittain kevään sulamiskauden ajan.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 16.4.2021.

Tilannekatsaus 12.3.2021

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Sarkavedestä näytteet on otettu kuukausittain. Viime viikolla (1.3.2021) otettiin näytteet ojista ja lammista. Sarkavedestä ei saatu otettua kattavammin näytteitä lumitilanteen takia. Tällä viikolla (8.3.2021) on näytteenottoa tehostettu sulamisvesien lisääntymisen myötä, ottamalla näytteitä onnettomuusalueen alapuolisista ojista, Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta ja Voikoskesta. Ensi viikolla (vk 11) otetaan näytteet seuraavan kerran ojista, lammista ja kattavammin Sarkavedestä.
  • Sarkavedessä Pajulammen edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,0031 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ei ole todettu MTBE:ä (pitoisuudet 1.2.2021 <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin THL:n antaman talousveden käyttösuosituksen 0,0075 mg/l ylittävä MTBE-pitoisuus 0,0087 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammessa vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa toistaiseksi kevätkauden ajan.
   • Pajulammen pitoisuuksia seurataan viikoittain ja vedenkäytön suositukset poistetaan, kun pitoisuudet laskevat alle 0,0075 mg/l. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella, MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n suosituksen 0,0075 mg/l kesäkauden ajan.
  • Kärmelammen (1,5 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,140 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
   • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Tarkkailuja jatketaan tehostetusti kevään sulamiskauden ajan alkaen ensi viikosta (vk11). Ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta ja Voikoskelta, tarkkailua toteutetaan jatkossa viikoittain. Sarkavedestä näytteitä otetaan kattavammin kahden viikon välein.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 12.3.2021.

Tilannekatsaus 5.2.2021

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Sarkavedestä näytteet otetaan talvikaudella kuukusittain. Tällä viikolla näytteet otettiin 1.2.2021 ojista, lammista ja Sarkavedestä.
  • Sarkavedessä Pajulammen edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,0007 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ei ole todettu MTBE:ä (<0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin MTBE-pitoisuudet 0,0023…0,0043 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun 2020 puolestavälistä lähtien ja vedenkäytönsuositukset poistettiin kesäkuun alusta.
   • Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan. Mikäli pitoisuudet Pajulammessa kohoavat, palautetaan vedenkäyttösuositukset tarvittaessa Pajulammen vedenkäytölle.
  • Kärmelammen (1,5 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,110 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Tarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti seuraavan kerran 14.2.2021 ojista ja lammista. Mikäli pitoisuuksissa havaitaan merkittäviä muutoksia, tehostetaan tarkkailua tarpeen mukaan. Tarkkailuja tullaan tehostamaan kevään sulamiskauden myötä.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista parin kuukauden välein. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 5.2.2021. 

Tilannekatsaus 4.12.2020

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Pajulammesta ja Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta on näytteitä otettu syksyn ajan tehostetusti viikoittain. Myös Sarkavedestä on otettu näytteitä laajemmin kahden viikon välein. Tällä viikolla näytteet otettiin 30.11.2020 Pajulammesta ja kattavammin Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin viimeksi ojista ja lammista 23.11.2020.
  • Sarkavedessä Pajulammen edustalla todettiin MTBE-pitoisuuksia 0,0005-0,0006 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ei ole todettu MTBE:ä (<0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin MTBE-pitoisuudet 0,0029…0,0031 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun 2020 puolestavälistä lähtien ja vedenkäytönsuositukset poistettiin kesäkuun alusta.
   • Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan. Mikäli pitoisuudet Pajulammessa kohoavat, palautetaan vedenkäyttösuositukset tarvittaessa Pajulammen vedenkäytölle.
  • Kärmelammen (1,2 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,080 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.

 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Tarkkailuja toteutetaan toistaiseksi tarkkailuohjelman mukaisesti tehostetusti. Onnettomuusalueen alapuolisten ojien jäätymisen ja veden virtauksen hiipumisen myötä, tarkkailuja tullaan keventämään talven ajaksi. 
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 4.12.2020. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 16.10.2020

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Pajulammesta ja Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta näytteitä otetaan syksyn ajan tehostetusti viikoittain.  Myös Sarkavedestä otetaan näytteitä laajemmin kahden viikon välein. Tarkkailut suoritettiin viimeksi ojista ja lammista 12.10.2020 ja kattavammin Sarkavedestä 5.10.2020.
  • Sarkavedessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Sarkaveden pitoisuudet huomioiden Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin MTBE-pitoisuudet 0,0009…0,0018 mg/l.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammessa MTBE-pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun 2020 puolestavälistä lähtien ja vedenkäytönsuositukset poistettiin kesäkuun alusta.
   • Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan.
  • Kärmelammen (2,2 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,031 mg/l) MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Pajulammen tarkkailua on tehostettu syksyn sateiden ajaksi. Näytteet otetaan viikoittain Pajulammesta ja Pajulammen purkuojien edustalta Sarkavedestä. Mikäli pitoisuudet Pajulammessa kohoavat, palautetaan vedenkäyttösuositukset tarvittaessa Pajulammen vedenkäytölle.
 • Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisissa ojissa ja lammissa. Sarkaveden osalta näytteitä otetaan syksyn ajan tehostetusti kahden viikon välein. Vuohijärven tarkkailulle ei arvioida olevan jatkossa tarvetta.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 16.10.2020. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 18.9.2020

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta. Laajemmin Sarkavedestä otetaan näytteitä kerran kuukaudessa. Tarkkailut suoritettiin viimeksi ojista ja lammista 15.9.2020 ja Sarkavedestä 1.9.2020.
  • Sarkavedessä todettiin tällä viikolla Pajulammen edustalla MTBE-pitoisuudet 0,0003-0,0004 mg/l. Sarkavedessä ei ole muutoin (1.9.2020) todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l), lukuun ottamatta yksittäistä pitoisuutta 0,0001 mg/l.
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin MTBE-pitoisuudet 0,0023…0,0025 mg/l.
   • Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun 2020 puolestavälistä lähtien ja vedenkäytönsuositukset poistettiin kesäkuun alusta.
   • THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
   • Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan.
  • Kärmelammen (2,0 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,037 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Pajulammen tarkkailua tehostetaan syksyn sateiden ajaksi. Näytteet otetaan ensi viikosta alkaen viikoittain Pajulammesta ja Pajulammen purkuojien edustalta Sarkavedestä. Mikäli pitoisuudet Pajulammessa kohoavat, palautetaan vedenkäyttösuositukset tarvittaessa Pajulammen vedenkäytölle.
 • Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Myös Sarkaveden osalta näytteitä otetaan jatkossa tehostetusti kahden viikon välein. Vuohijärven tarkkailulle ei arvioida olevan jatkossa tarvetta.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 18.9.2020. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 7.8.2020

 •  Vesistötarkkailuja on jatkettu kesä-heinäkuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin kaikista tarkkailupisteistä maanantaina 3.8.2020. 
  • Sarkavedessä ei ole todettu kesä-heinäkuun aikana MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Pajulammen pitoisuudet ovat olleet kesä-heinäkuun ajan tasolla 0,0002…0,0035 mg/l. Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun puolestavälistä lähtien ja vedenkäytönsuositukset poistettiin kesäkuun alusta. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan.
  • Kärmelammen (1,6 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,025 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.
 • Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros on viikolla 34. Sarkavedessä tarkkailua jatketaan kerran kuukaudessa, seuraava tarkkailukierros viikolla 36. Vuohijärven tarkkailulle ei arvioida olevan jatkossa tarvetta.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 7.8.2020 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 8.5.2020

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu huhtikuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin kaikista tarkkailupisteistä viimeksi 27.-28.4.2020. Myös Vuohijärvestä otettiin tarkkailunäytteet 28.4.2020.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,0002 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l). Vuohijärven pitoisuudet ovat laskeneet syksystä 2018 lähtien. Syksyllä 2019 todettiin vielä paikoin syvänteissä MTBE:ä 0,0001 mg/kg. Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Kärmelammen (0,13 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,079 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun puolestavälistä lähtien, ollen 27.4.2020 tasolla 0,0022-0,0023 mg/l. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Pajulammen tilannetta seurataan toukokuussa tehostetusti, ja suositukset tullaan poistamaan, mikäli pitoisuustaso pysyy nykyisellään.
 • Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros on ensi viikolla (viikko 20). Sarkavedessä tarkkailua jatketaan kerran kuukaudessa. Vuohijärven tarkkailulle ei arvioida olevan jatkossa tarvetta.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 8.5.2020 verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 3.4.2020

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maaliskuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin viimeksi maanantaina 30.3.2020.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin MTBE-pitoisuuksia 0,0001-0,0002 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001 mg/l.
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019. Seuraava tarkkailukierros keväällä 2020.
  • Kärmelammen (1,2 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,2 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. Pajulammesta ei tällä viikolla saatu näytteitä heikosta jäätilanteesta johtuen. Pajulammesta 16.3.2020 otetuissa näytteissä todettiin MTBE-pitoisuus 0,0067 mg/l. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. 
 • Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros viikolla 16. Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen varsinaisen sulamiskauden alkamista.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 3.4.2020. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 6.3.2020

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu helmi-maaliskuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin viimeksi maanantaina 2.3.2020. 
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,0011 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0002 mg/l. 
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019. Seuraava tarkkailukierros keväällä 2020. 
  • Kärmelammen (1,0 mg/l), Ojantauksenlammen (0,23 mg/l) ja Pajulammen (0,009 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. 
 • Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros viikolla 12. Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen varsinaisen sulamiskauden alkamista.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 6.3.2020 ja karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 31.1.2020

 • Kemikaalivuodosta mahdollisesti aiheutuneita kalastovaikutuksia on selvitetty 2019 alapuolisilla vesialueilla viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tutkimusmenetelminä käytettiin kalojen ja rapujen lihaksen MTBE-pitoisuuden analysointia, sähkökoekalastuksia ja taimenen mädin haudontakokeita.
  • Vuoden 2019 tulosten perusteella MTBE ei ole kertynyt alueen kaloihin tai täplärapuihin. Havainto tukee aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia, joiden perusteella MTBEei kerry kaloihin. Tulos on myös vastaava kuin vuotta aiemmin tehty sama tutkimus.
  • Taimenen mädinhaudontakokeet toteutettiin talven ja kevään 2019 aikana. Taimenen mätiä istutettiin mätirasioissa kolmelle koepaikalle helmikuussa 2019. Pajulammen alapuolisissa puroissa mätimunien kuoriutuminen onnistui hyvin, sillä kuolleita mätimunia havaittiin rasioiden tarkastuskerralla huhtikuussa vain muutamia kappaleita. Pajulammen eteläisellä laskupurolla, eli Haapapuron yläpuolisella uoman osalla, olleissa rasioissa oli tarkastusajankohtana runsaasti mätimunista kuoriutuneita ruskuaispussivaiheen poikasia. Pajulammen pohjoisen laskupuron mätirasioista poikaset olivat samaan aikaan jo uineet pois. Vedenlaatu kohteilla on siis mahdollistanut erittäin herkän lajin poikasten kehittymisen. Voikoskella mätirasioita ei päästy tarkastamaan virran voimakkuuden takia ja ilmeisesti tulvan vietyä rasiat lopullisesti kadoksiin kesäkuuhun mennessä.

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tammikuussa tehostetun tarkkailuohjelman mukaisesti viikoittain. Tarkkailuja on toteutettu onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin maanantaina 27.1.2020 MTBE-pitoisuus 0,001 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001 mg/l.
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019.
  • Kärmelammen (1,2 mg/l), Ojantauksenlammen (0,22 mg/l) ja Pajulammen (0,0093 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Tarkkailuja toteutetaan jatkossa kahden viikon välein. Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen sulamiskauden alkamista.

 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 31.1.2020 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään jatkossa kuukausittain.

Tilannekatsaus 19.12.2019

 • Onnettomuusalueen alapuolisen ojan pintaveden kunnostuskäsittely on lopetettu talvikauden ajaksi. Pintaveden käsittelyn tarve arvioidaan uudelleen ennen kevään sulamiskautta. Onnettomuusalueelta tulevan MTBE-pitoisen veden pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi, mikä viittaa päästön hiipumiseen.
 • Vesistötarkkailuja on jatkettu marras- ja joulukuussa tarkkailuohjelman mukaisesti viikoittain. Tarkkailuja on toteutettu onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä. Ojantauksenlammesta, Pajulammesta ja Pitkäjärvestä ei näytteitä ole viime viikkoina saatu huonosta jäätilanteesta johtuen.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin maanantaina 16.12.2019 MTBE-pitoisuus 0,0013 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0001 mg/l.
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019.
  • Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Tarkkailut jatkuvat joulun jälkeen maanantaina 30.12.2019. Vesistötarkkailuja tullaan vähentämään tammikuussa talvikauden ajaksi ojien jäätymisen ja veden virtaamisen hiipumisen myötä. Tarkkailua toteutetaan jatkossa lähtökohtaisesti kahden viikon välein. Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen sulamiskauden alkamista.
 • Tiedotamme tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 19.12.2019. Karttoja päivitetään jatkossa kuukausittain.

Tilannekatsaus 1.11.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 28.10.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Kasvaneiden vesimäärien takia, näytteet otettiin myös Sarkavedestä ja Voikoskesta.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin lievästi kohonnut MTBE-pitoisuus 0,0002 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ja Voikoskella ei todettu MTBE:ä (<0,0001 mg/l).
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu 30.9.2019.
  • Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja on tehostettu syksyn ajaksi. Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista otetaan jatkossa tarkkailunäytteitä viikoittain, aikaisemman kahden viikon tarkkailujaksojen sijaan. Tarvittaessa tarkkailua lisätään myös Sarkavedessä. Muutoin Sarkavedestä tarkkailua jatketaan viikoittain Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 ja kattavammin kerran kuukaudessa. Sarkaveden pitoisuustasoja tarkastetaan myös ensi viikolla 4.11.2019. Vuohijärven osalta tarkkailua ei toistaiseksi jatketa vuonna 2019, sillä pitoisuustaso järvivedessä on viimeisimpien tulosten perusteella pienentynyt määritysrajalle tai sen alle.
 • Tiedotamme jatkossa tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin.
 • Tarkkailutaulukot on päivitetty 11.10.2019 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 18.10.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 14.10.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustalta, sekä Voikoskesta.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin lievästi kohonneet pitoisuudet 0,0002-0,0003 mg/l. Voikoskella ei todettu MTBE-pitoisuuksia.
  • Pajulammen pitoisuudet kohosivat edellisviikosta THL:n määrittämän raja-arvon 0,0075 mg/l yläpuolelle. Kärmelammen ja Ojantauksenlammen pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja on tehostettu syksyn ajaksi. Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista otetaan jatkossa tarkkailunäytteitä viikoittain, aikaisemman kahden viikon tarkkailujaksojen sijaan. Tarvittaessa tarkkailua lisätään myös Sarkavedessä. Muutoin Sarkavedestä tarkkailua jatketaan viikoittain Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 ja kattavammin kerran kuukaudessa. Sarkaveden pitoisuustasoja tarkastetaan ensi viikolla 21.10.2019. Vuohijärven osalta tarkkailua ei toistaiseksi jatketa vuonna 2019, sillä pitoisuustaso järvivedessä on viimeisimpien tulosten perusteella pienentynyt määritysrajalle tai sen alle.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 25.10.2019. Tarkkailutaulukot on päivitetty 11.10.2019 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 25.10.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 21.10.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista. Kasvaneiden vesimäärien takia, näytteet otettiin myös Sarkavedestä ja Voikoskesta.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin lievästi kohonneet pitoisuudet 0,0003-0,0004 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ja Voikoskella ei todettu MTBE:ä (<0,0001 mg/l).
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu 30.9.2019.
  • Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja on tehostettu syksyn ajaksi. Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista otetaan jatkossa tarkkailunäytteitä viikoittain, aikaisemman kahden viikon tarkkailujaksojen sijaan. Tarvittaessa tarkkailua lisätään myös Sarkavedessä. Muutoin Sarkavedestä tarkkailua jatketaan viikoittain Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 ja kattavammin kerran kuukaudessa. Sarkaveden pitoisuustasoja tarkastetaan myös ensi viikolla 28.10.2019. Vuohijärven osalta tarkkailua ei toistaiseksi jatketa vuonna 2019, sillä pitoisuustaso järvivedessä on viimeisimpien tulosten perusteella pienentynyt määritysrajalle tai sen alle.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 1.11.2019. Tarkkailutaulukot on päivitetty 11.10.2019 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 11.10.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 30.9.2019 Sarkavedestä ja Vuohijärvestä sekä 7.10.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista:
  • Sarkavedessä ei todettu 30.9.2019 tarkkailuissa MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l). Tällä viikolla todettiin Pajulammen purkuojien edustalla pintavedessä lievästi kohonnut pitoisuus 0,0002 mg/l.
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat samalla tasolla kuin alkukesästä. Syvänteissä todettiin MTBE-pitoisuus 0,0001 mg/l, muutoin ei MTBE:ä todettu (<0,0001 mg/l).
  • Pajulammen pitoisuudet alittivat ensimmäisen kerran onnettomuuden jälkeen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon 0,0075 mg/l. Kärmelammen ja Ojantauksenlammen pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n suosituksen.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja tehostetaan syksyn ajaksi. Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista otetaan ensi viikosta lähtien tarkkailunäytteitä viikoittain, aikaisemman kahden viikon tarkkailujaksojen sijaan. Tarvittaessa tarkkailua lisätään myös Sarkavedessä. Muutoin Sarkavedestä tarkkailua jatketaan viikoittain Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto Sarkavedestä on 4.11.2019. Vuohijärven osalta tarkkailua ei toistaiseksi jatketa vuonna 2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 18.10.2019. Tarkkailutaulukot on päivitetty verkkosivuille 11.10.2019. Karttoja päivitetään kuukausittain.
 • Suomen ympäristökeskuksen mallinnus ja pitkänajan ennuste ovat valmistuneet. Ennusteen mukaan MTBE-pitoisuuksien arvioidaan lievästi kohoavan Pajulammessa ja Sarkavedessä marraskuussa 2019, sekä keväällä 2020. Ennusteen mukaan Pajulammen osalta pitoisuuksien arvioidaan kuitenkin jäävän alle Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) suosituksen 0,0075 mg/l kesän 2020 osalta. Pitoisuudet voivat kuitenkin hetkittäin kohota ennustettua korkeammiksi esim. rankkasateiden vaikutuksesta. Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet jäävät myös jatkossa selvästi alle THL:n suosituksen, ollen suurimmillaan arviolta 0,0002 mg/l.
 • Pitkänajan ennusteen perusteella MTBE-pitoisuuksia saattaa esiintyä Pajulammessa ja Sarkavedessä useita vuosia. Pitoisuuksia voi esiintyä etenkin keväisin ylivalumakaudella, sekä rankkasateiden aikaan. Mallinnukseen liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuuksia ja mallia pyritään tarkentamaan lisäselvitysten avulla. Pohjavesitutkimukset jatkuvat onnettomuusalueen alapuolisessa maastossa. Tutkimuksilla pyritään selvittämään pohjavedessä olevan MTBE:n määrää, sekä pohjavedestä vesistöön aiheutuvan MTBE-kuorman määrää. Mallia tullaan päivittämään tutkimustulosten perusteella.

Tilannekatsaus 27.9.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 23.9.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja Voikoskella ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Sarkaveden kattavammassa tarkkailussa 2.9.2019 ei todettu MTBE-pitoisuuksia.
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat alkukesän tulosten perusteella tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 7.10.2019.
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto ensi maanantaina 30.9.2019.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran ensi maanantaina 30.9.2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 11.10.2019. Tarkkailutaulukot on päivitetty 6.9.2019 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 13.9.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 9.9.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja Voikoskella ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Sarkaveden kattavammassa tarkkailussa 2.2.2019 ei todettu MTBE-pitoisuuksia.
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat alkukesän tulosten perusteella tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 23.9.2019.
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto 30.9.2019.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 27.9.2019. Tarkkailutaulukot on päivitetty 6.9.2019. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Tilannekatsaus 6.9.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 2.9.2019 Sarkavedestä ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat alkukesän tulosten perusteella tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 9.9.2019.
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto 30.9.2019.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 13.9.2019. Tarkkailutaulukot on päivitetty VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.
 • Kalatarkkailut vesistöissä jatkuvat. Pajulammen alapuolisilla puroilla ja Voikoskella tehtiin sähkökoekalastusta viime viikolla. Voikoskelta saatiin useita taimenia ja Pajulammen alapuoliseltakin osuudelta yksi tänä keväänä syntynyt taimenenpoikanen, joka suurella todennäköisyydellä on peräisin viime talvena paikalla tehdyistä mätirasiakokeista. Vedenlaatu kohteilla on siis mahdollistanut erittäin herkän lajin poikasten kehittymisen. Näytekaloja MTBE-analyyseihin ollaan parhaillaan keräämässä paikallisten kalastajien toimesta. Laboratorioanalyysien tuloksia on odotettavissa todennäköisesti loppuvuonna tai ensi vuoden alkupuolella.

Tilannekatsaus 30.8.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 26.8.2019 onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja ojista, sekä Sarkavedestä Pajulammen edustalta ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Viimeisimmät kattavammat tarkkailunäytteet Sarkavedestä on otettu 5.8.2019 (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l)
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 9.9.2019.
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto ensi maanantaina 2. syyskuuta.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 6.9.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille kuukausittain.

Tilannekatsaus 16.8.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 12.8.2019 onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja ojista, sekä Sarkavedestä Pajulammen edustalta ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Viimeisimmät kattavammat tarkkailunäytteet Sarkavedestä on otettu 5.8.2019 (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l)
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 26.8.2019.
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto maanantaina 2. syyskuuta.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 30.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään verkkosivuille jatkossa kuukausittain.

Tilannekatsaus 9.8.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 5.8.2019 Sarkavedestä:
  • Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan: 
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 12.8.2019. 
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto maanantaina 2. syyskuuta.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019. 
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 16.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille jatkossa kuukausittain.

Tilannekatsaus 2.8.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 29.7.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustalta ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteessä 22 MTBE-pitoisuus alitti yhdisteen määritysrajan 0,0001 mg/l. Voikoskella ei todettu MTBE-pitoisuutta (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 12.8.2019
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto maanantaina 5. elokuuta.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
 • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 9.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille jatkossa kuukausittain, seuraava päivitys ensi viikolla.

Tilannekatsaus 19.7.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 15.7.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustalta ja Voikoskelta:
  • Sarkavedessä todettiin Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteessä 22 pintavedessä MTBE-pitoisuus 0,0002 mg/l. Voikoskella ei todettu MTBE-pitoisuutta (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien, MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan 
  • Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 29.7.2019.
  • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto maanantaina 5. elokuuta.
  • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
  • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 2.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille jatkossa kuukausittain, seuraava päivitys viikolla 32.

Tilannekatsaus 5.7.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 1.-2.7.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä Sarkavedestä:
  • Sarkavedessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien, MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan:
   • onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 15.7.2019.
   • Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto maanantaina 5. elokuuta.
   • Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
   • Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 19.7.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään näille sivstoille jatkossa kuukausittain.
 • Suomen ympäristökeskus on päivittänyt kesän 2019 osalta aikaisempaa ennustetta Pajulammen ja Sarkaveden MTBE-pitoisuustasoista, keväällä toteutettujen vesistö- ja pohjavesitarkkailutulosten perusteella. Ennusteen perusteella Pajulammessa MTBE-pitoisuudet kohoavat tämän hetken tilanteesta kesän myötä, joten vedenkäyttösuositukset Pajulammelle pysyvät ennallaan kesän ajan. Myös Sarkavedessä pitoisuudet kohoavat hieman, mutta jäävät selvästi alle THL:n suositusarvon 0,0075 mg/l. Sarkaveden ja Vuohijärven vettä voi ennusteen perusteella käyttää normaaliin tapaan.
 • Suomen ympäristökeskuksen pitkänajan ennuste valmistuu loppukesästä.

Tilannekatsaus 28.6.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 24.-25.6.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä Sarkavedestä:
  • Sarkavedessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
 • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan heinäkuusta alkaen uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Jatkossa tarkkailuja suoritetaan onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein alkaen viikosta 27. Sarkavedessä tarkkailua jatketaan kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupistettä 22, josta näytteitä otetaan viikoittain. Vuohijärven näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019. Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin Kinniä koskevalle verkkosivustolle kuukausittain.

Tilannekatsaus 14.6.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 10.-11.6.2019:
  • Sarkavedessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l.
  • Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien  MTBE-pitoisuudet ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti  ensi viikolla 17.-18.6.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista, lammista ja Sarkavedestä. Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran juhannuksen jälkeen viikolla 26.
  • Vesistötarkkailuohjelmaa tullaan päivittämään kesäkuun aikana.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Väylävirasto tekee juhannuksen aikana ratatöitä onnettomuuspaikan tuntumassa. Ratatyöllä ei ole vaikutusta alueen ennallistamistoimiin. Kouvola-Mäntyharju -välillä kunnostetaan Harjujoen ratasiltaa sekä Kalsonlahden alikulkusiltaa to 20.6. klo 21.30 alkaen su 23.6. klo 9.30 saakka. Samaan aikaan uusitaan asetinlaitteiden virransyöttöä Kinnissä, Mäntyharjulla, Mynttilässä sekä Lelkolassa. 

Tilannekatsaus 6.6.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 3.-4.6.2019:
  • Sarkavedessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l), lukuun ottamatta Pajulammen purkuojan edustaa, jossa pitoisuus 0,0011 mg/l.
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat <0,0001-0,0014 mg/l.
  • Ojien ja lampien pitoisuudet ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti  ensi viikolla 10.-11.6.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista, lammista ja Sarkavedestä. Tarkkailuohjelmaa tullaan päivittämään kesäkuun aikana.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
 • Väylävirasto tekee juhannuksen aikana ratatöitä onnettomuuspaikan tuntumassa. Ratatyöllä ei ole vaikutusta alueen ennallistamistoimiin. Kouvola-Mäntyharju -välillä kunnostetaan Harjujoen ratasiltaa sekä Kalsonlahden alikulkusiltaa to 20.6. klo 21.30 alkaen su 23.6. klo 9.30 saakka. Samaan aikaan uusitaan asetinlaitteiden virransyöttöä Kinnissä, Mäntyharjulla, Mynttilässä sekä Lelkolassa.

Tilannekatsaus 24.5.2019

 • Patoaltaan muutostyöt on saatu päätökseen alkuviikosta. Onnettomuusalueelta tulevan MTBE-pitoisen veden käsittely tapahtuu nyt lähempänä onnettomuusaluetta, patoallasalueen yläpuolella.
 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 20.-21.5.2019:
  • Pitoisuudet Sarkavedessä ovat viime viikon tasolla <0,0001-0,0002 mg/l.
  • Ojien ja lampien pitoisuudet ovat niin ikään laskeneet, mutta ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti  ensi viikolla maanantaina ja tiistaina 27.-28.5.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista, lammista ja Sarkavedestä. Vuohijärven seuraavat tarkkailunäytteet otetaan kesäkuussa viikolla 23.
  • Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 7. kesäkuuta.
 • Sarkavettä koskevat vedenkäyttösuositukset poistetaan. MTBE-pitoisuudet ovat viime viikkoina alittaneet selkeästi THL:n käyttösuosituksen Sarkavedessä. Myös onnettomuusalueen alapuolisissa lammissa pitoisuudet ovat laskeneet, mutta vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat edelleen voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Päivitetty kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.
 • Mikäli vedessä havaitaan vieras haju- tai makuhaitta, ei vettä suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä.

Tilannekatsaus 17.5.2019

 • Patoaltaan tyhjentämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Altaan muutostyöt suoritetaan alkuviikosta 21.
 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 13.-14.5.2019:
  • Pitoisuudet Sarkavedessä ovat laskeneet. Tällä hetkellä pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0003 mg/l.
  • Ojien ja lampien pitoisuudet ovat niin ikään laskeneet, mutta ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Tarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti onnettomuusalueen alapuolisista lammista, ojista ja Sarkavedestä 20.-21.5.2019. Vuohijärven seuraavat tarkkailunäytteet otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kesäkuussa 2019.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat toistaiseksi voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Sarkaveden purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n asiantuntija-arvion, mutta vedenkäyttösuosituksia pidetään toistaiseksi varmuuden vuoksi voimassa patoaltaan vedenpurkamisen ajan. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta

Tilannekatsaus 10.5.2019

 • Patoaltaan tyhjentämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti ja altaan arvioidaan olevan tyhjä ensiviikon (vko 20) aikana. Suunnitellut patoaltaan muutostyöt toteutetaan heti tyhjentämisen jälkeen.
 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 6.-8.5.2019:
  • Pitoisuudet Sarkavedessä ovat laskeneet. Tällä hetkellä pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0016 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat  tasolla  <0,0001-0,0002 mg/l.
  • Ojien ja lampien pitoisuudet ovat niin ikään laskeneet, mutta ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat toistaiseksi voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Sarkaveden purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n asiantuntija-arvion, mutta vedenkäyttösuosituksia pidetään toistaiseksi varmuuden vuoksi voimassa patoaltaan vedenpurkamisen ajan. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.
 • Viime viikon perjantaina 3.5.2019 pidettiin yleisötilaisuus Mäntyharjulla. Paikalla olivat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien on ennustettu pysyvän THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon alapuolella koko kesän ajan ja näin ollen virkistyskäyttöhaittaa ei enää aiheutuisi. Sarkavedessä Pajulammen purkuojien suulla pitoisuus ylitti keväällä tuon raja-arvon, mutta nyt tilanne on parantunut. Tällä alueella raja-arvon ylittyminen vielä kesän aikana on ennusteen mukaan mahdollista. Tilaisuudessa esiteltiin lisäksi toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa linkin takaa http://vod.kepit.tv/mantyharju.html

Tilannekatsaus 2.5.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 29.-30.4.2019:
  • Pitoisuudet Sarkavedessä ovat laskeneet. Tällä hetkellä pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0057 mg/l.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Ojien ja lampien analyysitulokset eivät ole toistaiseksi valmistuneet. Tarkkailukartat päivitetään perjantain 3.5. aikana loppujen analyysitulosten valmistumisten myötä. Tarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina ja tiistaina 6.-7.5.2019.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat toistaiseksi voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Sarkaveden purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n asiantuntija-arvion, mutta vedenkäyttösuosituksia pidetään toistaiseksi varmuuden vuoksi voimassa patoaltaan vedenpurkamisen ajan. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.
 • Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12:00 (Valtion virastokeskuksen valtuustosali, Koulutie 8, Mäntyharju). Paikalla ovat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. Tilaisuus tullaan striimaamaan, tilaisuus katsottavissa osoitteessa http://vod.kepit.tv/mantyharju.html

Tilannekatsaus 18.4.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 15.-16.4.2019:
  • Sarkavedessä ei ole tapahtunut muutosta edellisviikkoihin MTBE-pitoisuuksissa. Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,001…0,020 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0022 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Tarkkailut jatkuvat ensi viikolla tiistaina ja keskiviikkona 23.-24.4.2019.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.
 • Viikolla 17 ei julkaista tilannekatsausta.
 • Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12:00. Paikalla ovat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. Tilaisuus tullaan striimaamaan ja linkki julkaistaan ennakkoon tällä sivustolla.

Tilannekatsaus 12.4.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 8.-9.4.2019:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,001…0,020 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0034 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet tasolla <0,0001-0,006 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Patoaltaan yläpuoliset padotukset valmistuvat tällä viikolla. Runsaista sulamisvesistä johtuen patoaltaan veden purkaminen jatkuu ensi viikolla ja muutokset patoaltaaseen toteutetaan altaan tyhjennyttyä.
  • Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse. 
  • Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen. Vaikutuksia Sarkaveteen ei ole havaittu purkamisen aikana. Vesistöjen keskimääräiset MTBE-pitoisuudet ovat mallinnuksen mukaisia, joskin tarkkailussa on havaittu MTBE:n kerrostumista niin, että pitoisuudet pohjassa saattavat olla suurempia kuin pinnassa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.
 • Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12:00. Paikalla ovat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. 

Tilannekatsaus 5.4.2019

 • Tilannekatsaus 5.4.2019:
  • Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12:00. Paikalla ovat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat.
  • Vesistötarkkailun ohjelmaa kevään osalta on päivitetty viime viikolla. Tarkkailua lisätään kevään ajaksi Sarkaveden osalta sekä Pajulammen ja Pajulammen purkuojien vaikutusalueiden talousvesikaivojen osalta.
  • Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 1.-2.4.2019:
   • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,0022…0,025mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0016 mg/l.
   • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
  • Lisääntyneistä sulamisvesistä johtuen patoaltaan tyhjennystä on tehostettu viime viikolla lisäkäsittelylaitteistolla. Tyhjennyksen arvioidaan kestävän ensi viikon ajan.
   • Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.
   • Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen. Vaikutuksia Sarkaveteen ei ole havaittu purkamisen aikana.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.

Tilannekatsaus 29.3.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 25.-26.3.2019:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,0003…0,020 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0012 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
  • Vesistötarkkailun ohjelmaa kevään osalta on päivitetty tällä viikolla. Tarkkailua lisätään kevään ajaksi Sarkaveden osalta sekä Pajulammen ja Pajulammen purkuojien vaikutusalueiden talousvesikaivojen osalta. Vesistötarkkailuja jatketaan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla. 
 • Lisääntyneistä sulamisvesistä johtuen patoaltaan tyhjennystä on tehostettu tällä viikolla lisäkäsittelylaitteistolla. Tyhjennyksen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin  kaksi viikkoa.
  • Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.
  • Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen. 
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.

Tilannekatsaus 22.3.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 18.-19.3.2019:
  • Vuohijärven MTBE-pitoisuuksissa ei muutosta. Pitoisuudet tällä viikolla 0,0001-0,0003 mg/l.
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,0004…0,047 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla 0,0003-0,0011 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Päivitetty kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.

 Tilannekatsaus 15.3.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 11.-12.3.2019:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet ovat koholla, tällä viikolla korkeimmillaan 0,049 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0024 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä (lukuun ottamatta Pajulammen purkuojien läheisyyttä) sekä Vuohijärvessä eivät tule ylittämään ensi kesänä THL:n antamaa talousveden käytön MTBE-pitoisuustasoa. Tämä tarkoittaa, että em. alueilla järvien vettä voi käyttää pesuvetenä ja kasteluvetenä, samoin järvet soveltuvat uimiseen ja kalastamiseen. Vesistötarkkailuja jatketaan ja mahdolliset käyttösuositukset perustuvat mitattuihin pitoisuuksiin eivätkä mallinnukseen.
 • Patoaltaan veden purkaminen jatkuu. Patoallas on suunniteltu tyhjennettäväksi hallitusti vedenkäsittelylaitteistojen kautta ennen kevään sulamisvesiä. Tarvittaessa purkamista tehostetaan lisäpumppauksin ja käsittelyin. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella allasveden hallitusta purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Myös Pajulammen purkuojien suulla Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet kohoavat. Muualla Sarkavedessä  ja Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet eivät mallinnuksen mukaan nouse yli THL:n antaman suosituksen. Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse. 
 • Keväällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustan 400 metrin säteen vedenkäyttösuositusta laajennetaan pohjoiseen Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Päivitetty kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy etusivulta.

 Tilannekatsaus 8.3.2019

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 4.-5.3.2019:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet ovat lievästi koholla, tällä viikolla korkeimmillaan 0,037 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0028 mg/l.
  • Onnettomuusalueen alapuolisissa lammissa MTBE-pitoisuudet ovat kohonneet sulamisvesien lisääntymisen ja patoallasveden purkamisen vaikutuksesta.
  • Patoaltaan veden purkamista on tehostettu tällä viikolla aloittamalla purku myös toisen käsittelylaitteiston kautta. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen.  Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen alueella toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä Pajulammen purkuojista 400 m säteellä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

 Tilannekatsaus 1.3.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 25.-26.2.2019:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet ovat lievästi koholla, tällä viikolla korkeimmillaan 0,040 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0011 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä Pajulammen purkuojista 400 m säteellä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Tilannekatsaus 22.2.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 18.-19.2.2019:
  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet ovat lievästi koholla, tällä viikolla korkeimmillaan 0,041 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0008 mg/l.
  • Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0002 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä Pajulammen purkuojista 400 m säteellä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • VR jatkaa virkistyskäyttöhaittaa koskevien kirjeiden vastausaikaa 28.2.2019 asti. Jo yli kolmasosalle kiinteistönomistajista on maksettu korvaukset virkistyskäyttöhaitasta.

Tilannekatsaus 15.2.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 11.2.2019:
  • Sääolosuhteiden takia Sarkaveden näytteenottoja ei pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan myöskään tällä viikolla. Pajulammen purkuojien edustalla, havaintopisteellä L7, MTBE-pitoisuudet tällä viikolla 0,0006-0,031 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla. Ensi viikolla näytteenottoja päästään arvion mukaan toteuttamaan myös Sarkavedellä ja Vuohijärvellä.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä Pajulammen purkuojista 400 m säteellä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. 
 • VR jatkaa virkistyskäyttöhaittaa koskevien kirjeiden vastausaikaa 28.2.2019 asti. Jo yli kolmasosalle kiinteistönomistajista on maksettu korvaukset virkistyskäyttöhaitasta

Tilannekatsaus 1.2.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 28.1.2019:
  • Sääolosuhteiden takia Sarkaveden näytteenottoja ei pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan myöskään tällä viikolla. Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet tällä viikolla 0,019-0,027 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla. Sarkaveden ja Vuohijärven näytteenottoja ei vallitsevan lumi- ja jäätilanteen takia päästä suorittamaan myöskään ensi viikolla. 
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä Pajulammen purkuojista 400 m säteellä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta www.vrgroup.fi/kinni 
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • VR jatkaa virkistyskäyttöhaittaa koskevien kirjeiden vastausaikaa 28.2.2019 asti. Jo noin kolmasosalle kiinteistönomistajista on maksettu korvaukset virkistyskäyttöhaitasta.

Tilannekatsaus 25.1.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 21.-22.1.2019:
  • Sääolosuhteiden takia Sarkaveden näytteenottoja ei pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan tällä viikolla. Muutokset ovat vähäisiä. Pajulammen purkuojan edustalla MTBE-pitoisuus tällä viikolla oli 0,018 mg/l.
  • Viime viikolla annettua Sarkaveden purkuojien käyttösuositusaluetta laajennetaan tehtyjen lisätutkimusten perusteella. Suositus koskee aluetta purkuojien edustalla Sarkavedessä noin 400 m säteellä. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa edelleen myös Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositusaluekartta löytyy sivustolta.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).
 • Suomen Ympäristökeskuksen mallinnus, jolla arvioidaan pitoisuuksien kehittymistä onnettomuusalueen alapuolisissa vesistöissä kuluvana vuonna, on valmistumassa. Mallinnuksen mukaan MTBE-pitoisuudet tulisivat tänä vuonna ylittämään THL:n antaman talousvesikäytön suosituksen 0,0075 mg/l Pajulammessa sekä Pajulammen purkuojien edustalla Sarkavedessä. Muutoin Sarkavedessä sekä Vuohijärvellä pitoisuudet ovat jäämässä alle edellä mainitun suosituksen.
 • Onnettomuusalueen, patoaltaan ja alapuolisten lampien MTBE:n torjunta- ja kunnostustoimenpiteistä kevään ja kesän 2019 osalta tullaan laatimaan jatkosuunnitelma helmikuussa. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä viranomaisten, VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n kesken. Suunnitelmissa hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen laatimaa mallinnusta.
 • VR jatkaa virkistyskäyttöhaittaa koskevien kirjeiden vastausaikaa 28.2.2019 asti. Jo noin kolmasosalle kiinteistönomistajista on maksettu korvaukset virkistyskäyttöhaitasta.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.

Tilannekatsaus 18.1.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu 14.-15.1.2019:
  • Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat lievästi koholla. MTBE-pitoisuus on korkeimmillaan Pajulammen purkuojien edustalla, ollen tällä viikolla tasolla 0,013 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0011 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
  • Koska MTBE-pitoisuus Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ylittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antaman talousvesikäytön suosituksen 0,0075 mg/l, ei vettä tältä osin suositella käytettäväksi talousvetenä. Suositus koskee noin 50 m laajuista aluetta purkuojien edustalla Sarkavedessä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy täältä.
  • MTBE-pitoisuus Sarkavedessä vaihtelee Pajulammesta tulevan haitta-ainemäärän sekä Sarkavedessä liikkuvan vesimäärän mukaisesti. Pajulammesta haitta-ainetta purkautuu nyt hieman loppusyksyä enemmän ja vastaavasti Sarkavedessä virtaava vesimäärä on selvästi vähäisempää. Edellä mainituista syistä johtuen Sarkavedessä ja etenkin Pajulammesta johtavien ojien suulla todetaan lievää pitoisuuksien kohoamista. Pajulammesta purkautuvan haitta-ainemäärän kohoaminen johtuu loppusyksystä suoritettujen leviämistä rajoittavien toimenpiteiden (Ojantauksenlammen tyhjennyspumppaus) vaikutuksen loppumisesta. Ojantauksenlammen vettä pumpattiin loppusyksystä käsiteltäväksi patoaltaaseen. Kylmän veden käsittelyä patoaltaalla tehostetaan tammikuun aikana ja patoaltaan veden purkaminen käsittelyjen kautta on tarkoitus aloittaa vielä tammikuussa. Patoaltaan veden purkaminen tulee aiheuttamaan MTBE-pitoisuuksien nousua ojissa ja lammissa.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen, Pajulammen sekä Sarkaveden Pajulammen purkuojien edustan osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 21.12.2018 julkaistussa tiedotteessa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Tilannekatsaus 11.1.2019:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu viikoilla 1 ja 2.
  • Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat hieman kohonneet ollen tasolla 0,000-0,0005 mg/l.
  • Sarkaveden pohjoisosassa, Pajulammen edustalla, MTBE-pitoisuudet ovat kohonneet, ollen korkeimmillaan tasolla 0,020 mg/l. Muutoin Sarkaveden eteläosassa pitoisuudet ovat tasolla 0,0001-0,0004 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisetsi ensi viikolla.
 • Suomen Ympäristökeskukselta on saatu alustava ennuste Pajulammen ja Sarkaveden MTBE-pitoisuuksien kehittymisestä vuoden 2019 aikana. Ennustetta tullaan tarkentamaan tammikuun aikana ja tiedottamaan valmistumisen myötä.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 21.12.2018 julkaistussa tiedotteessa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. 

Tilannekatsaus 14.12.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 10.-11.2018.
  • Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat tasaantuneet tasolle 0,0002 mg/l.
  • Sarkavedessä pitoisuudet ovat korkeimmillaan tasolla 0,0001 mg/l, lukuun ottamatta Pajulammen purkuojan edustaa, jossa pitoisuudet 0,0002-0,0005 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
 • Vesistötarkkailuja vähennetään Sarkavedessä ja Vuohijärvellä talvikauden ajaksi. Tarkkailupisteiden määrää vähennetään ja tarkkailua toteutetaan viikoittain Sarkavedessä ja kerran kuukaudessa Vuohijärvellä. Onnettomuusalueen alapuolisten ojien ja lampien sekä Pitkäjärven tarkkailua toteutetaan jäätilanteen mukaan viikoittain.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Ensi viikolla tiedotetaan kattavammin syksyn tarkkailuista ja tutkimuksista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Tilannekatsaus 30.11.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 26.-27.11.2018. Sarkavedestä sekä onnettomuusalueen alapuolisista lammista ei tarkkailunäytteitä saatu huonon jäätilanteen takia. Seuraavat Sarkaveden näytteet saadaan ensi viikolla hydrokopterin avustuksella.
 • Vuohijärven pitoisuuksissa ei ole todettu muutoksia edellisviikkoon:
  • Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0004 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 3.12.2018.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 14.12.2018.

Tilannekatsaus 23.11.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 19.-20.11.2018. Pitoisuuksissa ei ole todettu muutoksia edellisviikkoon:
  • Sarkavedellä todettiin lievästi kohonneet MTBE pitoisuudet Pajulammen laskuojien edustalla (0,0002-0,0008 mg/l). Muutoin Sarkavedessä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä MTBE -pitoisuuksia (MTBE -pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0005 mg/l.
  • Onnettomuusalueen alapuolisista Kärmelammesta ja Pajulammesta sekä Pitkäjärvestä ei tarkkailunäytteitä saatu otettua huonon jäätilanteen takia.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 26.11.2018.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Tilannekatsaus 16.11.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 12.-13.11.2018. Pitoisuuksissa ei ole todettu muutoksia edellisviikkoon:
  • Sarkavedellä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä MTBE -pitoisuuksia (MTBE -pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  •  Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0006 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 19.11.2018.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Tilannekatsaus 9.11.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 5.-6.11.2018:
  • Sarkavedellä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä MTBE -pitoisuuksia (MTBE -pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat laskeneet. MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0007 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 12.11.2018.
 • Selvitykset onnettomuuden mahdollisista vaikutuksista alueen kalastoon ovat käynnissä. Paikallisten kalastuskuntien keräämiä näytekaloja on toimitettu laboratorioon tutkittavaksi.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Tilannekatsaus 2.11.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 29.-30.10.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkavedellä pitoisuudet ovat hieman laskeneet, MTBE -pitoisuuksien ollessa nyt tasolla <0,0001-0,0001 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla, MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä korkeimmillaan 0,001 mg/l ja syvänteissä 0,0044 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 5.11.2018.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l..

Tilannekatsaus 26.10.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 22.-23.10.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa: 
  • Sarkavedellä pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla, MTBE -pitoisuuksien ollessa tasolla 0,0001-0,0004 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla, MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä korkeimmillaan 0,0008 mg/l ja syvänteissä 0,0047 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 29.10.2018.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Viimeinenkin talousvedenjakelupiste osoitteessa Mouhuntie 647 on lopetettu maanantaina 22.10.2018, koska alueen yksityiskaivoissa ei ole enää todettu THL:n suosituksen ylittäviä pitoisuuksia MTBE:ä.
 • Vahinkoalueelta edelleen tulevaa MTBE -pitoista vettä käsitellään patoaltaassa. Myös Ojantauksenlammesta on pumpattu vettä patoaltaaseen käsiteltäväksi. Ojantauksenlammen kunnostusta on tehostettu ilmastuksella. Tällä hetkellä Ojantauksenlammesta ei virtaa vettä Pajulampeen.
 • Suomen Ympäristökeskus on laatimassa ennustetta MTBE -pitoisuuksien kehittymisestä vesistöissä.

Tilannekatsaus 19.10.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 15.-16.10.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkavedellä pitoisuudet ovat lievästi laskeneet edellisestä viikosta, MTBE -pitoisuuksien ollessa tasolla 0,0001-0,0006 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla, MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä korkeimmillaan 0,0007 mg/l ja syvänteissä 0,0043 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 22.10.2018
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelu osoitteessa Mouhuntie 647 lakkautetaan viikon 42 jälkeen. 

Tilannekatsaus 12.10.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 8.-9.10.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkavedellä pitoisuudet ovat lievästi kohonneet edellisestä viikosta, MTBE -pitoisuuksien ollessa tasolla 0,0001-0,0014 mg/l. Sarkavedellä pitoisuudet ovat lievästi kohonneet edellisestä viikosta, MTBE -pitoisuuksien ollessa tasolla 0,0001-0,0014 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla, MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä korkeimmillaan 0,0010 mg/l ja syvänteissä 0,0053 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 15.10.2018.
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelu on toiminnassa päivittäin klo 16-18 osoitteessa Mouhuntie 647.

Tilannekatsaus 5.10.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 1.-2.10.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkavedellä pitoisuudet ovat lievästi kohonneet edellisestä viikosta, MTBE -pitoisuuksien ollessa tasolla 0,0001-0,0006 mg/l.
  • Vuohijärvessä pitoisuudet ovat lievästi kohonneet edellisestä viikosta, MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä korkeimmillaan 0,0009 mg/l ja syvänteissä 0,0086 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 8.10.2018
 • Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelu on toiminnassa päivittäin klo 16-18 osoitteessa Mouhuntie 647.

Tilannekatsaus 21.9.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 17.-18.9.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkavedellä pitoisuudet ovat hieman kohonnet edellisviikoista. Pajulammen purkuojien ja Pappilanniemen välillä todettiin MTBE -pitoisuuksia 0,0001-0,0002 mg/l. Torstaina 20.9 Sarkavedestä otettiin uusintanäytteitä pitoisuustason kehittymisen todentamiseksi.
  • Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0006 mg/l ja syvänteissä 0,008 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 24.9.2018.
 • Veden käyttösuositukset ovat yhä voimassa Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Voikoskentie 138 vedenjakelupiste lakkautetaan sunnuntaina 23.9.2018. Vedenjakelu osoitteessa Mouhuntie 647 jatkuu ennallaan.
 • Seuraava laajempi tiedote julkaistaan viikolla 39. Tiedotteessa kerrotaan laajemmin vesistöjen tilanteesta sekä jatkotoimenpiteistä.

Tilannekatsaus 14.9.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 10.-11.9.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0011mg/l.
  • Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0002 mg/l ja syvänteissä 0,008 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 17.9.2018.
 • Onnettomuusalueen läheisyyteen rakennettua patoallasta on tyhjennetty kesän ajan pumppaamalla vettä Fortum Oy:n ja BK-Hydrometa Oy:n käsittelylaitteistojen kautta. MTBE -pitoisuudet patoaltaassa ovat laskeneet kesän aikana merkittävästi ja käsittelyn myötä myös allasta on saatu tyhjennettyä tehokkaasti. Toisaalta onnettomuusalueelta tulee edelleen MTBE -pitoista vettä, jota puolestaan pumpataan patoaltaaseen käsittelyä varten. Suunnitelmat onnettomuusalueelta tulevan veden, patoaltaan sekä Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen jatkotoimenpiteistä ovat käynnissä ja valmistuvat lähiviikkoina. Suunnitelmista ja jatkotoimista tullaan tiedottamaan lähiviikkoina kattavammin.
 • Onnettomuusalueen ympäristön pohjavesi- ja maaperätutkimukset jatkuvat. Tutkimusten perusteella laaditaan suunnitelmat jatkotoimenpiteistä. Tutkimustuloksista ja jatkotoimenpiteistä tullaan tiedottamaan syksyn aikana.
 • Selvitykset onnettomuuden mahdollisista vaikutuksista alueen kalastoon ovat käynnissä. Paikalliset kalastuskunnat ovat aloittaneet näytekalojen keräykset Vuohijärveltä, Sarkavedeltä ja Pajulammesta. Pajulammen purojen sekä Voikosken alueen sähkökalastukset aloitetaan lähiviikkoina.
 • Veden käyttösuositukset ovat yhä voimassa Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 7.9.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 3.- 4.9.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0002 mg/l.
  • Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0002 mg/l ja syvänteissä 0,010 mg/l.
  • Tämän viikon ojien ja lampien tarkkailutulokset eivät ole vielä valmistuneet
 • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 10.9.2018.
 • Veden käyttösuosituksia on annettu Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 31.8.2018:

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 27.-28.8.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0001 mg/l.
  • Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0003 mg/l ja syvänteissä 0,007 mg/l.
 • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 3.9.2018.
 • Veden käyttösuosituksia on annettu Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 24.8.2018 

 • Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 20.-21.8.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:
  • Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0002 mg/l.
  • Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0002 mg/l ja syvänteissä 0,007 mg/l.
 • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 27.8.2018.
 • Veden käyttösuosituksia on annettu Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
 • Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 17.8.2018 

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 13.-14.8.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:

 • Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0001 mg/l.
 • Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0002 mg/l ja syvänteissä 0,006 mg/l.

Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 20.8.2018.

Selvitykset onnettomuuden mahdollisista vaikutuksista alueen kalastoon on aloitettu. Näytekalojen keräys aloitetaan nyt elokuussa paikallisten kalastajien avustuksella pyytämällä alueen haukia, ahvenia ja muikkuja sekä täplärapuja. Ramboll on yhteydessä asiasta paikallisiin kalastajiin. Tarkkailut jatkuvat syksyllä onnettomuusalueen puroissa sekä talvella mäti-kokeilla. Tarkkailuohjelma on laadittu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Toteutettavista kalaselvityksistä tullaan tiedottamaan erikseen.

Veden käyttösuosituksia on annettu Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista.
Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 10.8.2018

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 6.-7.8.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa:

 • Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä MTBE -pitoisuudet ovat tasolla 0,0001-0,0002 mg/l Pajulammen ja Pappilanniemen välillä.
 • Vuohijärvessä pintaveden MTBE -pitoisuudet ovat alle 0,0005 mg/l, syvänteissä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,010 mg/l.
 • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 13.8.2018. 

Onnettomuusalueen läheisyyden pohjavesiselvitykset ovat jatkuneet. Tällä viikolla on otettu pohjavesinäytteitä onnettomuusalueen läheisyyteen asennetuista pohjaveden havaintoputkista. Onnettomuusalueen pohjaveden tilasta tullaan tiedottamaan selvitysten valmistuttua.

Veden käyttösuosituksia on annettu Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni.

Vedenjakelupiste osoitteessa Voikoskentie 1988 on lopetettu 5.8.2018. Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 26.7.2018

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 23.-24.7.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 30.7.2018. Veden käyttösuosituksia on annettu 26.6.2018 Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista. Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa ennallaan osoitteissa Mouhuntie 647, Virransalmentie 1988 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 20.7.2018

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 16.-17.7.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 23.7.2018. Veden käyttösuosituksia on annettu 26.6.2018 Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista. Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa ennallaan osoitteissa Mouhuntie 647, Virransalmentie 1988 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 13.7.2018

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 9.-10.7.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 16.7.2018.

Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa ennallaan osoitteissa Mouhuntie 647, Virransalmentie 1988 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 6.7.2018

Vesistöjen tarkkailuja on jatkettu tiistaina ja keskiviikkona 3.-4.7.2018. Sarkaveden tai Vuohijärven MTBE-pitoisuuksissa ei ole todettu merkittäviä muutoksia. Valmistuneet tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Ojien ja lampien tarkkailutulokset valmistuvat perjantaina 6.7.

Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 9.7.2018.

MTBE:n poistoa onnettomuusalueen läheisyyteen rakennetun patoaltaan vedestä tehostettiin tällä viikolla, kun BK-Hydrometa Oy:n aloitti käsittelyn patoaltaalla. Vedenkäsittely jatkuu myös jo käytössä olevalla Fortumin käsittelylaitteistolla. Padottu, MTBE-pitoinen vesi on tarkoitus käsitellä kesän aikana.

Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa ennallaan osoitteissa Mouhuntie 647, Virransalmentie 1988 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaus 29.6.2018

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 25.-26.6.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla tiistaina 3.7.2018.

Onnettomuuspaikan alapuolisessa patoaltaassa on aloitettu valmistelut patoaltaan veden käsittelyn tehostamiseksi. BK-Hydrometa Oy suorittaa patoaltaalla laitteistoasennuksia ja käsittelyt on tarkoitus saada toimintaan ensi viikolla (viikko 27).

Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa ennallaan osoitteissa Mouhuntie 647, Virransalmentie 1988 ja Voikoskentie 138.

Täydentävät näytteenottotutkimukset 7.5. 

Viranomainen suoritti Vuohijärvellä täydentäviä näytteenottotutkimuksia keskiviikkona 7.5. Näytteenoton toteutti Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja analyysilaboratoriona oli SGS. Tuloksia pääset katsomaan tästä kartasta sekä tästä tiivistelmätaulukosta

Asukastiedote 19.6.

VR lähetti Kinnin alueen asukkaille ja mökkiläisille 19.6. kirjeellä tilannekatsauksen ympäristövahingosta. Voit lukea kirjeen sisällön kokonaisuudessaan tästä. 

Kinnin ympäristöonnettomuuden tilanneseuranta

Huhtikuun 7. päivä Kinnin seisakkeella tapahtui kemikaalionnettomuus säiliöjunan suistuttua raiteilta. Säiliöstä valui maahan MTBE-kemikaalia 35 tonnia. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuuden syyn tutkinta on edelleen kesken.

MTBE eli metyyli-tert-butyylieetteri on kemikaali, jota käytetään muun muassa bensiinin lisäaineena. MTBE on väritön neste, joka haisee jo pieninä pitoisuuksina kynsilakanpoistoaineelle. MTBE ei ole terveydelle haitallista pieninä pitoisuuksina eikä se myöskään kerry vesistöihin tai kaloihin.

1.   Tilanteen välitön hoito

Onnettomuuden jälkeen viranomaiset käynnistivät alueella välittömät jälkiraivaustoimenpiteet. Tämän jälkeen ympäristökonsultointiyritys Ramboll aloitti VR:n toimeksiannosta alueella ympäristövahingon torjunta- ja puhdistustoimenpiteet sekä MTBE-pitoisuuksien seurannan. Kaikki toimenpiteet on suunniteltu ja hyväksytty yhdessä viranomaisten kanssa.

Alueelle rakennettiin patoallas MTBE:n leviämisen rajoittamiseksi ja vesistön puhdistamiseksi, lisäksi lampia ja ojia on ilmastettu. Vesinäytteitä on otettu säännöllisesti alueen kaivoista ja vesistöistä: Sarkavedestä, Pitkäjärvestä, Vuohijärvestä, Pajulammesta, Ojantauksenlammesta, Kärmelammesta ja ojista. Tuloksista on tiedotettu viikoittain.

2.   Tämän hetken tilanne ja ennuste

Tällä hetkellä suurin osa aiemmista vedenkäyttösuosituksista on purettu. Terveyden ja Hyvinvointilaitoksen (THL) suosituksen mukaan alle 0,0075 mg/l pitoisuudet eivät ole terveydelle haitallisia.

Viimeisimmissä tutkimustuloksissa Sarkaveden ja Vuohijärven veden MTBE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l. Ainoastaan Vuohijärven koillisosan syvänteissä (> 10 m) pitoisuudet ovat 0,01 mg/l tasolla. Onnettomuusalueen lähilammissa sekä ojissa pitoisuudet ylittävät vielä THL:n suositusrajan, mutta ovat laskeneet merkittävästi.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on mallintanut MTBE:n leviämisen vesistöissä ja mallin perusteella voidaan myös ennustaa MTBE-pitoisuuksien kehittymistä. Ennusteiden perusteella järvivesissä ei olisi mitattavia pitoisuuksia enää heinäkuussa. Sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä, vaikuttavat keskeisesti todelliseen pitoisuuskehitykseen. Järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Pitoisuuksien seurantaa alueella jatketaan koko kesän. Alueella on tällä hetkellä kolme puhtaan veden jakelupistettä. Yleisohjeena on, että vettä ei tule käyttää, mikäli se haisee tai maistuu.

3.   Viestintä ja yhteystiedot

Kaikki tutkimustulokset ja tiedotteet aiheesta on koottu VR Groupin Kinni-verkkosivuille, www.vrgroup.fi/kinni. Kaivovesien tutkimustuloksista ollaan suoraan yhteydessä kaivojen haltijoihin. Sivuilta löytyy myös VR:n ja viranomaisten yhteystiedot sekä kartat vedenkäyttösuosituksista. Tilannetta päivitetään jatkuvasti. Oman kaivosi tilanteesta voit olla suoraan sähköpostitse yhteydessä Rambolliin, [email protected].

Mikäli sinulla on korvausvaatimus, tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta: www.vrgroup.kinni/ennallistamisvastuu-ja-muut-korvausasiat/. VR käsittelee korvausvaatimukset tapauskohtaisesti onnettomuustutkinnan valmistuttua.

Lisätietoja saat tarvittaessa myös VR:n palvelunumerosta 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14).

KESKUSTELUTILAISUUDET

Keskustelutilaisuus 18.5.2018 Kouvolassa

VR, Kouvolan kaupunki ja viranomaiset järjestivät avoimen keskustelutilaisuuden Kinnin ympäristövahingosta perjantaina 18.5. Tilaisuus pidettiin Orilammen majalla klo 10-13 ja siihen osallistui paikan päällä noin sata henkilöä.

Tilaisuudessa VR kertoi onnettomuuden tapahtumakulusta ja jatkotoimenpiteistä. Ympäristövahingon torjunta- ja jälkihoitotoimista kertoi ympäristöasiantuntijayritys Rambollin edustaja. Ramboll tekee VR:n toimeksiannosta onnettomuuspaikan ympärillä muun muassa pitoisuusmittauksia ja seuraa tilannetta vesistöjen ja kaivojen osalta. Ramboll esitteli myös Suomen Ympäristökeskuksen tekemiä mallinnusarvioita kemikaalipitoisuuksien kehittymisessä.

Myös Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten edustajat osallistuivat tilaisuuteen. He kertoivat Kouvolan lähellä olevan Vuohijärven ominaisuuksista ja esittelivät omia, täydentäviä mittaustuloksiaan.

Tilaisuudessa heräsi paljon keskustelua ja kysymyksiä onnettomuuden taustoista, pitoisuusennusteista, veden käyttösuosituksista sekä tiedottamisesta. Useihin kysymyksiin löydät vastauksen tämän sivuston Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta, jota päivitetään jatkuvasti.

Voit katsoa koko tilaisuuden tallenteelta täällä.   

VR järjesti yhdessä Mäntyharjun kunnan ja viranomaisten kanssa  keskustelutilaisuuden 11.5.2018

VR, yhdessä Mäntyharjun kunnan ja viranomaisten kanssa järjesti avoimen keskustelutilaisuuden Mäntyharjussa 11.5. Tilaisuudessa keskusteltiin Kinnin ympäristövahingosta, sen taustoista, pelastustoimista, jälkiraivauksesta ja viestinnästä.   

Tilaisuudessa VR kertoi onnettomuuden tapahtumakulusta ja jatkotoimenpiteistä. Paikalla oli myös onnettomuuden pelastustoimintaa hoitaneen Etelä-Savon pelastuslaitoksen edustajia, jotka kertoivat onnettomuuden pelastustoimista.

VR on palkannut Suomen johtavan ympäristöasiantuntijayrityksen Rambollin hoitamaan ympäristövahingon jälkihoitoa ja seurantaa paikan päällä. Ramboll suorittaa muun muassa mittauksia onnettomuuspaikkaa ympäröivistä vesistöistä. Rambollin edustajat kertoivat tilaisuudessa mittaustuloksista, onnettomuudessa valuneen MTBE-kemikaalin ominaisuuksista ja alustavista, Suomen Ympäristökeskuksen tekemistä arvioista pitoisuuksien kehittymisessä.

Tilaisuudessa heräsi paljon keskustelua ja kysymyksiä onnettomuuden taustoista ja jälkitoimenpiteistä. Useihin kysymyksiin löydät vastauksen tämän sivuston Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta, jota päivitetään jatkuvasti.

Voit katsoa koko tilaisuuden tallenteelta täällä.  

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu